Universitat de Barcelona

Departament d’Arts i Conservació-Restauració, 
Facultat de Belles Arts, 
C/ Pau Gargallo, 4, 
08028 Barcelona (Spain)

Victoria and Albert Museum

The conservation department
Victoria and Albert Museum
South Kensington
GB-London SW7 2RC
Phone: +44 207 942 2133