Universitat de Barcelona

Departament d’Arts i Conservació-Restauració, 
Facultat de Belles Arts, 
C/ Pau Gargallo, 4, 
08028 Barcelona (Spain)