Universitat de Barcelona

Departament d’Arts i Conservació-Restauració
Facultat de Belles Arts
C/ Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona (Spain)