Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia (ESCRBCG)

Rúa Xeneral Martitegui, s/n – C. P. 36002 – Pontevedra – Galicia – SPAIN